Kvinder i HR

Kvind emed computer siddende på sofa

Undersøgelser fra USA fra 2021 viste af hele 80 %* af alle HR management jobs besiddes af kvinder. Men til trods for det, viste undersøgelser fra 2020, at kvinder tjente 91 for hver dollar mænd tjente. Året efter var forskellen dog dalet, så der kun var 5 cents til forskel – så det går i den rigtige retning.

Da man adspurgte 551 HR medarbejdere, og de mente at race, køn og anciennitet havde en indflydelse på løn, sagde 54,4 % nej, og 45,6 & ja.

Der er en bred enighed blandt virksomheder om, at man skal få fjernet den kløft der er mellem kvinder og mænds løn, så det bliver lige, men få virksomheder gør noget ved.

Når alt kommer til alt, så er der ikke nogen prædisponeret fordele ved at være mand eller kvinde eller kønsneutral, når man arbejder med et HR system. Selv med en overbevisende mængde data, der beviser, at kvinder, generelt er mere empatiske end mænd, er det svært at forstå rationalet med at give mænd mere i løn.

Her er fire områder, om ifølge en artikel fra pockethrms.com mener er de fire dominerende årsager til, at det er kvinder, der er sidder på tronen i HR verdenen.

Hvorfor er der flest kvinder i HR?

  1. Interpersonelle evner. HR medarbejder skal være gode til mennesker, og mennesker skal lide at kunne være sammen med HR. Kvinder har en større tendens til at være en social sommerfugl end mænd, om end det er svært at komme med påstande som disse, uden at blive mødt af modstand om generalisering og stereotyper. Men historien og undersøgelser har konkluderet, at kvinder i højere grad besidder de nødvendige sociale kompetencer, det kræver for at være en succesfuld HR medarbejder.
  2. Emotionel intelligens, også kaldet E.Q. Daniel Golemans klassiske bog, Emotionel Intelligence, henviser til adskillige undersøgelser og situationer, hvor kvinder er bedre til at læse de nonverbale tegn, såvel som læse mellem linjerne i en ansøgning, som er nødvendigt hos virksomheder, der anvender e rekruttering, til at finde nye medarbejdere.
  3. Det tredje punkt er en påstand, der kunne omdanne en vennegruppe til en kæmpe slåskamp, da den siger, at kvinder er bedre til at lede end mænd. Igen, her er det umuligt påpege, hvorvidt det er sandt eller forkert, fordi det er svært ikke at være biased, såvel som trække på egen, unægtelige, begrænsede erfaring.
  4. Den sidste årsag går tilbage til starten, hvor man i det sene 19 århundrede havde WWA – Welfare Workers Association. Her var det kvinders primære rolle at se efter andre medarbejdere. Det var kvinder, der blev sat til at rekruttere nye kandidater – i dag kaldet talent management, om end det ansvar ikke var det vigtigste ansvar. Men det er så gået hen og blevet.

HR er væsentlig og vigtigt, og uanset, hvad køn eller race man har, er det også et arbejdsområde, hvor der skal sættes en større indsats ind, for at fjerne forskelsbehandling mellem kønnene. Det er uanset, hvad man mener om hvem der gør det bedst.

Det vigtigste er, at dem der gør arbejdet, bliver betalt for fair for det job de yder.

 

(kilder)

https://www.hr-brew.com/stories/2022/01/31/women-outnumber-men-in-hr-but-a-new-survey-suggests-a-gender-pay-gap-still-exists

https://www.pockethrms.com/blog/4-reasons-why-women-dominate-the-hr-world/