Sådan hjælper I bedst jeres børn igennem jeres skilsmisse

skilsmisse

Nogle gange går livet ikke, som man havde planlagt. Da I stod i kirken og sagde ’ja’ til hinanden, mente I det uden tvivl. Men så kom livet i vejen, og I er nu nået til enighed om, at det ikke skal være jer to længere. Det er en hård tid at skulle igennem, og den bliver kun hårdere, hvis I har børn sammen. Det kan nemlig være rigtig svært for børn at forstå, hvorfor deres forældre ikke længere skal bo sammen. Derfor er det uhyre vigtigt, at I tager hånd om jeres børn og snakker med dem om skilsmissen.

Planlæg samtalen

Inden samtalen med børnene er det en rigtig god idé, at I sætter jer ned og aftaler, hvad I vil sige. Det er meget muligt, at I ikke er de bedste venner på dette tidspunkt, men det bliver I nødt til at lægge til side. Jeres børn behøver på ingen måde at få indblik i de bagvedliggende årsager. Det vigtigste er, at I lægger jeres egne følelser til side for en stund og fokuserer på den sorg, I kommer til at påføre børnene. Bliv enige om, hvad I vil fortælle børnene og vær klar til at svare på de spørgsmål, der eventuelt måtte komme. Sørg desuden for at gøre det klart for børnene, at jeres skilsmisse ikke har noget med dem at gøre. Lad dem vide, at I stadig elsker dem, og at det aldrig kommer til at ændre sig.

gråd

Inddrag jeres netværk

Inden I fortæller børnene om skilsmissen, er det en god idé at fortælle det til jeres familie og venner. Det er nemlig meget muligt, at børnene får brug for at finde støtte hos nogle andre end jer. Sørg for at jeres netværk er indforstået med, at de skal forholde sig neutralt til skilsmissen og være på børnenes side. Noget af det værste man kan gøre i en skilsmisse, hvor der er børn involveret, er at tale dårligt om den anden forældre. Børnene elsker formodentlig begge forældre lige højt, og det behøver ikke at ændre sig. Derfor skal alle involverede, for så vidt muligt, holde sig for gode til at tale dårligt om den anden forældre.

Lad børnene tale med en professionel

Det er dog slet ikke alle skilsmisser, der ender i fred og fordragelighed. I nogle tilfælde kan der være så meget vrede og foragt imellem parterne, at de slet ikke kan være i samme rum. I sådanne tilfælde kan det være rigtig godt at inddrage en professionel. Hos en skilsmissekonsulent kan man f.eks. booke en børnesamtale om skilsmisse. Her tilbydes børnene et trygt rum, hvor de kan snakke med en uvildig tredjepart om forældrenes skilsmisse. De får desuden værktøjer, som kan hjælpe dem med at sætte ord på deres følelser. Ved en børnesamtale tages der udgangspunkt i barnet, og det er barnet, der sætter dagsordenen. Måske har det behov for at snakke om savn, eller måske er det bonusforældre og deleordninger, der fylder. Uanset hvad, der måtte fylde, mødes barnet af en voksen, der lytter til det helt uden at tage side.